آ م ا د ه س ا ز ی
توجه فرمائید

توجه فرمائید


 

قابل توجه عزیزانی که متقاضی ثبت نام در بنیاد می باشند :                                                                                                                      ثبت نام متقاضیان ازدواج دائم در بنیاد ازدواج اسلامی طوبی از روز شنبه 1400/7/3 طبق معمول با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام می شود .