آ م ا د ه س ا ز ی

اهداف بنیاد

اهداف بنیاد ازدواج اسلامی طوبی

- ترویج اوامر الهی و احیا سنت پیامبر اکرم(ص) در راستای تسهیل امر ازدواج

- ارشاد مردم و بکارگیری روش های مطلوب به منظور گرایش جوانان به امر ازدواج و حذف اداب و رسوم غیر اسلامی

- انجام هرگونه مساعدت مالی به منظور کمک به افراد مجرد به منظور ترغیب آنها به ازدواج

- آموزش افراد در مسائل فردی،اجتماعی و تشریح فرهنگ غنی اسلامی