بنیاد ازدواج اسلامی طوبی | شیراز2

مطالب آموزنده

ازدواج اینترنتی صحیح میباشد یاخیر؟
1398 دی 24

ازدواج و پیدا کردن زوج مناسب مقوله ای است که از دیرباز تا کنون چالش پیش روی انسان ها بوده است و از دیرباز رسم و رسومات خاص خود را داشته است.


6 اشتباه بزرگ در ازدواج
1398 دی 01

انتخاب موفقیت آمیز همسر مستلزم عوامل بسیاری از جمله داشتن شناخت است. سیر منطقی این انتخاب شامل مراحل: انتخاب اولیه ، گذراندن دوره شناخت نامزد و تصمیم‌گیری نهایی در مورد اوست.

كم بها دادن به مرحله میانی (دوره شناخت نامزد و همسر آینده )موجب بالا رفتن امكان اشتباه در تصمیم‌گیری نهایی است. 


شروط ضمن عقد
1398 آذر 09

 

شروط ضمن عقد یعنی چه؟


مهارت گفتگو در خواستگاری
1398 مرداد 30

 در جلسه خواستگاری چگونه صحبت کنیم ؟