صحبتهای پولکی قبل از ازدواج

صحبتهای پولکی قبل از ازدواج

 

اگر دو بحث باشد که دختر و پسرها قبل از ازدواج برای صحبت کردن درباره آنها حیا به خرج بدهند، یکی از آنها بحث های جنسی است و دیگری صحبت های اقتصادی. این دو، در عرف خیلی از خانواده ها خط قرمزهایی هستند که نباید به این سادگی ها درباره آنها صحبت کرد.

فاصله طبقاتی دارید؟

فردی كه از نظر اقتصادی در سطح بالایی قرار دارد اگر بخواهد با کسی ازدواج كند كه در سطح پایین تری از او قرار دارد علاوه براینكه سر مسائل و انتظارات مادی به مشكل برمی خورند، سر مسائل دیگر هم ممكن است به مشكلاتی بربخورند چون آنها فقط از نظر طبقه اقتصادی نیست كه با هم تفاوت دارند از نظر اجتماعی، تربیتی و... هم تفاوت هایی با همدیگر دارند. كسی كه از رفاه بالای اقتصادی برخوردار است به طبع آن علایق، معیارهای انتخاب دوست، تفریحات، روابط اجتماعی، انتظارات، خواسته ها، نیازها، آمال و آرزوهایش با فردی كه از رفاه اقتصادی پایین تری برخوردار است تفاوت دارد و پذیرفتن، درك كردن، سازگاری و كنار آمدن با این همه تغییر و تفاوت برای هر كسی كار آسانی نیست. این میزان تفاوت در دیدگاه دو نفر كه قرار است سال های زیادی با هم زندگی مشترك داشته باشند، می تواند در آینده زمینه ساز مشكلاتی جدی  باشد.

 

 سطح اقتصادی، میزان درآمد و دارایی در جای خودش اهمیت زیادی دارد اما فقط یكی از معیارهایی است كه باید در انتخاب همسر مورد توجه قرار بگیرد و به تنهایی نمی تواند تضمین كننده خوشبختی باشد .


اهمیت استقلال مالی

علاوه بر میزان رفاه اقتصادی و سطح طبقاتی دو نفری كه قرار است با هم ازدواج كنند درجه استقلال اقتصادی دو نفر هم اهمیت زیادی دارد. آیا این دو نفر از نظر اقتصادی توان اداره یك زندگی مستقل را دارند یا خیر؟ با توجه به اینكه در فرهنگ جامعه ما اداره زندگی مشترك از نظر مالی و اقتصادی بیشتر به عهده آقایان است استقلال مالی مرد اهمیت بیشتری دارد.

رودربایستی ممنوع!

دو نفری كه قرار است با هم ازدواج كنند باید پیش از ازدواج به طور شفاف درباره میزان درآمد یكدیگر، منزلی كه قرار است در آن زندگی مشترك را شروع كنند، چگونگی تامین هزینه ها و مخارج زندگی، انتظارات مالی كه طرفین از همدیگر دارند، مراسم ازدواج و چگونگی تامین هزینه هایی كه برای مراسم ازدواج لازم است صحبت كنند.

پولکی نباشید

بعضی از افراد هم هستند كه مادیات برای شان اهمیت زیادی دارد و در انتخاب همسر دنبال كسی هستند كه از نظر اقتصادی سطح بالاتری نسبت به آنها داشته باشد. این مساله برای آنها تا حدی مهم است كه فقط دنبال فردی هستند كه نیازها و خواسته های مادی آنها را برآورده كند و دیگر معیارهای مهم و تاثیرگذار در انتخاب صحیح همسر آینده را نادیده می گیرند و به آنها هیچ توجهی نمی كنند.

فهرستی از سوالات مالی

اگر می خواهید شناخت بیشتری از نگاه مادی، وضعیت مالی، تناسب رویکردهای اقتصادی و بلوغ اقتصادی طرف مقابلتان به دست آورید، این سوالات را از او بپرسید و به دنبال پاسخ صریح و مشخص باشید.

1. درآمد ماهانه شما چقدر است؟
2. آیا كار كردن هر دوی ما لازم است؟
3. برای گذران زندگی چقدر درآمد كافی است؟
4. چگونه باید خرج كرد؟ چه هزینه هایی در اولویت است؟
5. اگر هر دو كار كنید، پولتان را باید با هم خرج كنید یا جداگانه؟


صحبت کردن درباره مسایل مالی، قبل از ازدواج کار سختی است. ممکن است برچسب مادی گرایی بخورید یا کسی که سطح اقتصادی پایین تری دارد، احساس کند دارید از بالا به او نگاه می کنید. اما هر طور که هست، باید از این مرحله بگذرید .