جلسه مشاوره گروهی

جلسه مشاوره گروهی

 

در صورت تمایل به شرکت در جلسه مشاوره گروهی بنیاد ازدواج اسلامی طوبی

حداکثر تا تاریخ 98/4/29 در ساعات اداری با دفتر بنیاد تماس حاصل نمائید .

تلفن : 36287031