هیات مدیره

 

فهرست اسامی مدیران بنیاد ازدواج اسلامی طوبی شیراز به این شرح می باشد:

  نام و نام خانوادگی سمت
   مرحوم آقاي حاج سيد نصراله هاشمي نژاد   رئيس هيئت مديره
  آقاي مهندس علي محمد حسام     نايب رئيس هيئت مديره
  آقاي مهندس سيد احمد محجلين     منشی
  آقاي حاج سيد حبيب اله هاشمي نژاد   خزانه دار
  آقاي حاج محمد عباس تاش   عضو اصلي هيئت مديره
  آقاي مهندس کاظم کريمي   عضو اصلي هيئت مديره
  آقاي سيد محمد هاشمي نژاد   مدیر عامل