جلسه مشاوره گروهی

جلسه مشاوره گروهی

 

در صورت تمایل به شرکت در جلسه مشاوره گروهی بنیاد ازدواج اسلامی حداکثر تا تاریخ 98/2/7 با دفتر بنیاد تماس حاصل نمائید .

با حضور ارزشمند جناب آقای قاسمی کارشناس ارشد مشاوره

موضوع جلسه : دوره آشنایی