آ م ا د ه س ا ز ی
مراحل اقدام برای ازدواج

مراحل اقدام برای ازدواج


 

 "مراحل اقدام برای ازدواج "


1- مشورت
شخص باید با کسانی که می‌شناسد و می‌داند که با او هم عقیده هستند مشورت کند.

مشورت نیز شرایطی دارد :
یک آنکه مشاور آگاهی داشته باشد.
ترسو و بخیل نباشد، روح بزرگی داشته باشد و خیر ما را بخواهد. معمولا بهترین مشاورها والدین و خواهر برادرانی که از نظر سنی به ما نزدیک هستند یا دوستان خوب می‌باشند‌.

بعد از معرفی دختر، مشورت درباره خصوصیات دختر مطرح می‌شود. هرقدر هم که جوان تحصیل‌کرده و آگاه باشد، باز هم امر ازدواج آنقدر مهم و پیچیده است که بی‌نیاز از مشورت با بزرگ‌تر ها و صاحب نظران نخواهد بود. 

2- واسطه
واسطه شخصی است که از هر دو طرف آشنایی داشته باشد. واسطه نیز باید شرایط مشاور را دارا باشد و با وجود آگاهی، خیرخواه و عادل باشد. 
بعضی واسطه‌ها فقط در حد معرفی دخالت دارند اما بعضی دیگر در مراحل آشنایی و خواستگاری نیز ورود می‌کنند. 

3- تحقیق
تحقیق درباره دختر در چند مورد باید انجام شود‼️
1-تحقیق درباره خانواده دختر
خانواده بسیار مهم است و در دین نیز، توجه به خانواده طرف مقابل سفارش شده!!
زیرا خصوصیات پدر و مادر (به خصوص مادر) به فرزندان منتقل می‌شود و همچنین دختر سالیان سال در آن خانواده صورت پذیری داشته، و پس از رسیدن به سن عقلانی نیز مشخص نیست که توانسته آن تاثیرپذیری را کنترل کند یا نه !!!
نکته دیگر علاقه ذاتی فرزند به والدین و اعضای خانواده است؛ که این علاقه به شکل گیری و تاثیر پذیری از ارزش‌های خانواده تاثیر می‌گذارد‌. 

2-تحقیق درباره خود دختر
گاهی یک شناخت نسبی از خود دختر وجود دارد، و برای تحقیق می‌توان از همسایه‌ها، فامیل، مدرسه، معلمان و مربیان و کسانی که به نحوی با دختر در ارتباط‌اند کمک گرفت.
گاهی می‌توان از اعضای خانواده دختر نیز کمک گرفت. از طریق معاشرین و کسانی که با آنها معاشرت دارد به دلیل تاثیری که معاشرت روی انسان می‌گذارد و حتی از طریق دشمنان نیز به دلیل آنکه بدی‌های شخص را می‌گویند(البته به شرط عدم وجود کینه و دروغگویی) می‌توان به تحقیق پرداخت.  

یکی دیگر از راه‌های شناخت گفت و گوی مستقیم است. به طور مثال گفت و گوهایی که خارج از محیط خانه صورت می‌گیرد.