آ م ا د ه س ا ز ی
توجه فرمائید

توجه فرمائید


 

عده زیادی از عزیزان با ارسال ایمیل شرایط و نحوه ازدواج موقت را جویا می شوند . لطفا توجه داشته باشید که این موسسه فقط و فقط در زمینه ازدواج دائم فعالیت دارد . 

پاسخ سوالات شما در زمینه چگونگی ثبت نام ، مدارک لازم و غیره همگی در سایت و بخش ارتباط با ما درج شده است .

به ایمیل های خارج از مورد پاسخ داده نخواهد شد .