مشاوره

{ برگزاری کلاسهای مشاوره بصورت کارگاهی }

مشاوره پس از ازدواج

مشاوره پیش از ازدواج

{برگزاری کلاسهای مشاوره گروهی با دعوت از اساتید مشاوره مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی شیراز .ماهانه یک جلسه مشاوره گروهی با دعوت از یک استاد مشاور باتجربه از کلینیک های مشاوره مورد تایید و یا دانشگاه علوم پزشکی در محل مجموعه برگزار می گردد .

مشاوره امور جوانان و نوجوانان

 


مدارک ثبت نام

{لطفا جهت ثبت نام مدارک زیر را شخصا به دفتر بنیاد ارائه نمایید: 

- اصل شناسنامه 

- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه

اصل کارت ملی

- فتو کپی از کارت ملی

- یک قطعه عکس (جدید)

- مبلغ بیست هزار تومان (بابت هزینه ثبت نام)}